(1)
Fernández Iriondo, J. Leire Escajedo San Epifanio, Julen Zabalo Bilbao Eta Igor Filibi Lopez (ed.). Demokrazian Sakontzea Eta Parte Hartzea, Hainbat Eskalatan (2023) Leioa: UPV/EHU. Inguruak 2024, 88-95.