FERNÁNDEZ IRIONDO, J. Leire Escajedo San Epifanio, Julen Zabalo Bilbao eta Igor Filibi Lopez (ed.). Demokrazian sakontzea eta parte hartzea, hainbat eskalatan (2023) Leioa: UPV/EHU. Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, n. 76, p. 88-95, 5 jul. 2024.